Medya Nedir? Medyanın Görevleri Nelerdir?

Medya Nedir?

Yığınlarla iletişimi sağlayan radyo, televizyon, gazete ve dergiler gibi basın yayın organlarının tümünü kapsayan ortak ad, kitle iletişim araçları ve basın yayın hizmetlerine Medya denir.

 

medyaMedyanın Görevleri Nelerdir?

1-Haber ve Bilgi Verme: Medyanın en önemli işlevi, tarafsızlık ilkesi ve halkın haber alma özgürlüğüne olan ihtiyacı gidermektir. Bunun yolu, Haber ve Bilgi vermeden geçmektedir. Hayatın pek çok alanına ait ulusal ve uluslararası bilgi ve haberler medya araçları ile insana ulaşır. Ancak bu ulaşım sürecinde de bir editöryal yani haber seçim ve akış belirleme süreçleri mevcuttur. Medya aracılığıyla bilgilenirken aynı zamanda manipülasyona uğrarız.
2-Toplumsallaştırma: Medya bireyin toplumla bütünleşmesini ve toplumsal hayata uyum sağlamasını kolaylaştırır.
3-Eğitim: İnsanların, özellikle gelişme çağındaki çocukların algı, beceri ve bilinç düzeyini yükselterek eğitimlerine yardımcı olur.
4-Eğlendirme: İnsanları toplumsal hayatın sıkıcı temposundan uzaklaştırıp hoşça vakit geçirme imkanı sunar.
5-Kültürel Değerlerin Korunması: Medya doğru kullanıldığı takdirde kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve geliştirilmesinde önemli rol oynar.
6-Kamuoyu Oluşturma: Medya kamusal bir görevi yerine getirir. Kamu kurum ve kuruluşlarını kamu adına denetleme ve eleştirme yetkisini elinde bulundurur. Vatandaşın hakkını savunmak adına toplumun ve kamunun vicdanı vazifesi görür.
7-Tanıtım: Medya devletlerin, şirketlerin, kurum, kuruluş hatta kişilerin en önemli tanıtım aracıdır. Günümüz ekonomisi pazarlama üzerine kuruludur. Pazarlamanın en önemli aracı da medyadır.

 

 

Sermaye Nedir?

Sermaye veya kapital; ekonomi biliminde mal üretmek için kullanılan makine, fabrika gibi fiziksel araçlardır. Ekonomi bilimindeki sermaye kavramı ile finans bilimindeki sermaye farklıdır. Finansta sermaye kavramı, fiziksel sermaye üzerindeki mülkiyet hakkını ifade eder. Paraya dönüştürülebilen bono, hisse senedi gibi değerler de sermaye olarak kabul edilir. (Kaynak: Sermaye-Vikipedi)

 

medya-nedirMedya, İktidar ve Sermaye İlişkisi

Medya, iktidar ve sermaye ilişkisini tek potada ele aldığımızda… Birbirinden bağımsız gibi görünse de, aslında doğrudan bağlantılıdır. Kitle iletişim araçlarını elinde tutan ‘Medya Patronları’ aynı zamanda ‘Sermayedar’ statüsünde yer almaktadır. Hal böyle olunca, Medya ve İktidar ilişkisi doğrudan bağlantılı hale gelmektedir. Bu sebeple iktidarlar kendi medyalarını, medya patronlarını ve zenginlerini yaratarak kendi siyasi propagandalarını üretmekteler. Kısacası farklı pek çok sektöre hizmet sağlayan holdinglerin, farklı sektörlerde büyük işler alabilmesi ve çeşitli ihaleler kazanabilmesi için iktidarla arasının daima iyi olması gerekir. Ülke, din, dil fark etmeksizin erk ile ters düşen hiç bir kurum ya da kuruluş yayım hayatını sonsuza dek sürdüremez. Bunun en son somut örneği DOĞAN HOLDİNG satışı olmuştur. Aşağıda sizlerle yakın geçmişten tek ses bir havuz medyası haberini, “Medya, İktidar ve Sermaye” ilişkisi bağlamında paylaşıyorum. Varın gerisini siz yorumlayın…

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir